ESTE BLOG INTEGRAMENTE ES PRUEBA JUDICIAL DE LOS PROCEDIMIENTOS 362/11 GETAFE y ANTE LA FISCALIA ANTICORRUPCION

Los documentos publicados, estan a disposicion de todos los socios del FC Barcelona y medios de comunicacion que deseen consultarlos.

Sandro Rosell y su Junta se "incomodan", cuando no era de dominio publico, no lo estaban? Valores - Transparencia - Dimision

18 de noviembre de 2011

Carta Integra del Comite de Empresa del FC Barcelona

Carta de los trabajadores del FC Barcelona a la Junta Directiva de Sandro Rosell.

Barcelona, 9 de novembre de 2011

Benvolguts membres de la Junta Directiva,

Fa 16 mesos que els socis del FC Barcelona els van donar la confiança per dirigir el Club. Sabem que no és fàcil entendre aquest model únic d'empresa i ens varem posar a la seva disposició, tot esperant de la seva part el respecte a l'esperit de Club i a les normatives laborals vigent al nostre país. Pensàvem. sobre tot, en la complicada gestió d'un sentiment i varem donar com a bones totes les propostes i projectes que ens varen explicar en matèria laboral i de futur de l'Entitat.

Eren moments de bones paraules i intencions que semblaven sinceres. Tothom es va abocar a facilitar la feina per endegar l’auditoria laboral que va fer la firma Adoria, doncs tots pensàvem que era el principi d'un lògic procés organitzatiu: primer conèixer, després actuar. La implicació del col·lectiu va ser excepcional, el que va permetre a la direcció de l'empresa tenir una imatge clara de l’organització, mitjançant la ingent informació facilitada per tots els treballadors. Ara difícilment tornaríem a aquests graus d'implicació, perquè aquest ha estat el procés laboral més fosc que recordem i del qual no hem tingut cap informació, ni possibilitat de negociació dels processos, com és preceptiu, a dia d’avui no coneixem la seva utilitat. De fet, 16 mesos després encara no s’ha produït cap reunió amb els treballadors per explicar-los, com a mínim, quin és el pla d’acció o el projecte de Club de la Junta Directiva per als pròxims anys de mandat.

Aquesta cooperació mostrada pels empleats i empleades s'ha traduït en situacions laborals inacceptables, comportaments inadequats en un ambient laboral sà, manca d'informació i de comunicació en general i, també en considerar els empleats com a privilegiats (ens neguem a reconèixer el treball digne com a privilegi). A més, s'han produït un seguit d'actuacions unilaterals. La situació de la direcció de RRHH en l'organigrama del Club ens indica clarament que els empleats no som una prioritat.

Sens dubte, vivim el pitjor ambient laboral que recordem en els darrers 12 anys, una situació ratificada per la darrera assemblea de treballadors i treballadores del Club, en què hi van participar més de 250 empleats.

Després del tema d'Adoria es va produir el conflicte de les entrades de les finals. Varem ser tractats pràcticament com a delinqüents i la direcció del Club va justificar a través dels mitjans de comunicació que no ens facilitaven les entrades al punt de sortida per evitar la revenda, negant el que havia estat costum fins el moment: la cessió de l'entrada, sense que tinguem cap constància de problema i/o conflicte en el passat. En la final de Londres es va permetre que una empleada del Club es quedés sense entrar després de patir un robatori violent a punt d'entrar al torns i davant de desenes de testimonis; existia solució, ho sabem, però no es va voler donar. Aquest conflicte es va intentar mediar davant el Tribunal Laboral de Catalunya i, sens dubte, finalitzarà en procés judicial per conflicte col·lectiu.

Més recentment, durant l'estiu, ens trobem davant la negativa de poder utilitzar el pàrquing subterrani de tribuna els dies laborables, com hem fet des de la seva inauguració, al 1998. Un cop més, ens informen a través d'un correu electrònic d'aquest nou fet consumat. La mobilitat dels empleats per les zones públiques ha estat un problema des de l’estiu, encara no solucionat.

Posteriorment, en una altra nota unilateral, se'ns retiren els passis d'aparcament, dels que hem gaudit sempre i, en alguns casos, des de fa més de 40 anys. Aquests passis, igual que les invitacions i/o els passis de tribuna dels que disposem, es van utilitzar com a salari dels empleats fa molts anys i els hem mantingut fins ara. Una negociació a petició de la direcció anterior, va permetre de manera consensuada trobar una solució pactada a les seves necessitats, deixant el passi d'aparcament per a negociacions posteriors. Esperem solucionar aquests tema el més aviat possible, abans que també derivi cap a procés judicial per conflicte col·lectiu, ja que mentre no els tinguem no podem accedir-hi amb el nostre vehicle com fins ara.
Volem que consti que cap dels tres conflictes anteriors tenen cap cost econòmic per l'entitat i sí un cost social difícil de quantificar.

Fa un parell de setmanes se'ns presenta, també unilateralment, després que novament sortís publicat en un mitjà de comunicació, una "subrogació" d'una "unitat productiva de negoci independent", a la que anomenen Barça TV. Aquest plantejament demostra, per si mateix, un absolut desconeixement de l’organització del treball del Departament de Comunicació, que des del gener de 2007, està organitzat en una redacció única i integrada, que dóna servei a les diverses plataformes de comunicació del Club (Barça TV, web, revista Barça, xarxes socials, memòries del club i Fundació, serveis mòbils...) i també a la majoria de departaments del Club. Aquest model d’organització, que molts grups de comunicació han volgut posar en marxa a les seves plantilles i han estat incapaços de desenvolupar, respon a criteris d’eficiència en la gestió de la redacció i a la voluntat de generar sinèrgies conjuntes.

Per tot plegat, es fa molt difícil entendre que es vulgui subrogar Barça TV, atès que no es pot separar aquest canal de la resta del procés de generació de continguts que desenvolupa el Departament de Comunicació. Hem de saber realment el que es vol "subrogar", seguint els tràmits legals adequats i coneixent en profunditat les seves conseqüències, com que passarà amb totes les tasques que encomanen des dels diferents departaments. Sincerament, creiem que hi han altres solucions que prescindir de 32 treballadors del Club.

Aquest procés es troba en mediació a la Inspecció de Treball, també en un procés de possible conflicte col·lectiu i ha provocat un enorme desànim entre tot els treballadors del Club, doncs cada vegada tenim més dubtes sobre cap a on anem con entitat. Com saben, aquest conflicte ens ha obligat, per primera vegada en la història, a convocar una aturada de 10 minuts i fer visible un acte d'indignació davant d'unes polítiques laborals incomprensibles en el FC Barcelona, a la Catalunya del segle XXI.

Actualment mantenim les relacions laborals amb l'empresa aturades, atès que no es possible negociar amb polítiques de fets consumats, amb manca d'informació sobre l’organització present i futura, amb una desmotivació creixent en el col·lectiu d'empleats i amb gran sensació d’inestabilitat. Tot això s'afegeix al fet que properament hauríem de començar a planificar les bases del nou conveni col·lectiu, fet impossible amb aquest ambient laboral que ens aboca a situacions d'enfrontament no desitjades.

Per tot això, i per primera vegada en la història del FC Barcelona, ens dirigim al màxim òrgan de govern del Club, la seva Junta Directiva, per tal de manifestar-los el nostre profund desencís amb el projecte que lideren i per sol·licitar formalment que donin les instruccions oportunes per reconduir els conflictes esmentats i la situació laboral existent de manera immediata, tot seguint els procediments adequats, que comencen per deixar les negociacions i la gestió de conflictes de caire laboral en mans de la direcció de RRHH i el Comitè d’Empresa, passant per el profund acompliment de tot allò que està legalment establert en la normativa laboral vigent, sense oblidar que, al marge de la nostra feina habitual, els empleats i empleades del FC Barcelona –molts dels quals també són socis-, des de sempre, també gestionem un sentiment.

L’objectiu final d’aquesta nota interna és la d’evitar, entre tots, una onada de conflictes que no ens beneficien a ningú.

Esperem de vostès una resposta als temes que hem tractat, per la via que desitgin, i des de les bones relacions laborals que, entre tots, i des de fa anys hem implantat al Club, oblidant temps de conflictes que crèiem oblidats.


COMITÈ D'EMPRESA
FCBARCELONA