ESTE BLOG INTEGRAMENTE ES PRUEBA JUDICIAL DE LOS PROCEDIMIENTOS 362/11 GETAFE y ANTE LA FISCALIA ANTICORRUPCION

Los documentos publicados, estan a disposicion de todos los socios del FC Barcelona y medios de comunicacion que deseen consultarlos.

Sandro Rosell y su Junta se "incomodan", cuando no era de dominio publico, no lo estaban? Valores - Transparencia - Dimision

18 de noviembre de 2011

Josep Maria Minguella, Sociedades Romania

BD Primaverii 51, Bucarest (Romania)

Înregistrarea nr. 32/74.343 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2402 / 14.9.2007

Societatea Comercială PROMOMARKETINVEST DEVELOPMENT - S.R.L., București
MINISTERUL JUSTIȚIEI
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11285
din 14 iunie 2007

Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București – Mădălina
– Bogdănescu
Grefier la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București – Mahmudi Aiten
În baza cererii nr. 277033 din data de 13.06.2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:

– fondatori:
1. Gros Espana Sergio, asociat, aport la capital 50,00 RON, data vărsării aportului 6.06.2007,
echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
pierderi de 25 %, domiciliat în Spania, Barcelona, Sicilia, 172

2. Palmerola Mir Jesus, asociat, aport la capital 50,00 RON, data vărsării aportului 6.06.2007, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 25 %, domiciliat în Spania, Vallirana, Dr. Fleming 1
3. Minguella LLobet Jose Maria, asociat, aport la capital 50,00 RON, data vărsării aportului 6.06.2007,
echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 25 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat în Spania, Barcelona, Calle Miret i Sans 60

4. Sirvent Bayarri Jose, asociat, aport la capital 50,00 RON, data vărsării aportului 6.06.2007, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 25 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat în Spania, Barcelona, Calle Collserola 36
– administrator persoană fizică: Palmerola Fernandez Javier, domiciliat în localitatea Barcelona, 104, 5-1, Calle Avenida Josep Tarradell, durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
– denumire: PROMOMARKETINVEST DEVELOPMENT - S.R.L.;
– sediul social:
București, sectorul 1, bd. Primăverii, nr. 51, parter, ap. 1, camera 6;
– domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701
- activități imobiliare cu bunuri proprii;
– activitatea principală: 7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
– capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10,00 RON fiecare
– durata de funcționare: nelimitată;
– cod unic de înregistrare: 21927752;
– număr de ordine în registrul comerțului: J 40/11488/2007.
Înregistrarea nr. 33/74.344 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2402 din 14.9.2007

Societatea Comercială MIR407 REAL DEVELOPMENT - S.R.L. București
MINISTERUL JUSTIȚIEI
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11286
din 14 iunie 2007

Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București – Mădălina – Bogdănescu Grefier la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București – Mahmudi Aiten În baza cererii nr. 277049 din data de 13.06.2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:

– fondator: MI407 S.L., aport la capital 2.000.000,00 RON, data vărsării aportului 12.06.2007, echivalând cu 200.000 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul social total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %, cu sediul în Spania, 08010 Barcelona, C1. Ausiad March, 7-3;

– administratori persoane fizice:

1. Javier Palmerola Fernandez, domiciliat în Spania, Barcelona, Calle Avenida Josep Tarradellas, 104, 5-1, durata mandatului nelimitată, având puteri depline;

2. Miro Domenech Ramon, domiciliat în Spania, Barcelona, Calle Balmes 200, 4-2, durata mandatului nelimitată, având puteri depline;

– denumire: MIR407 REAL DEVELOPMENT - S.R.L.;
– sediul social: București, sectorul 2, str. C.A. Rosetti nr. 4, et. 4, biroul nr. 8;
– domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 - activități imobiliare cu bunuri proprii;
– activitatea principală: 7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
– capitalul social subscris: 2.000.000,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 200.000 părți sociale a 10,00 RON fiecare;
– durata de funcționare: nelimitată;
– cod unic de înregistrare: 21927787;
– număr de ordine în registrul comerțului: J 40/11489/2007.

Înregistrarea nr. 42/340.364 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1302 din 25.4.2006

Societatea Comercială G.L.P. PROJECT - S.R.L., București
ACT ADIȚIONAL la actul constitutiv al Societății Comerciale G.L.P. PROJECT - S.R.L., cu sediul în București, Bd. Primăverii nr. 51, parter, ap. 1, camera 1, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 40/15622/2005, cod unic de înregistrare 17949086 Subsemnații:

- Popescu Gheorghe, cetățean român, căsătorit, domiciliat în București, str. Maxim Gorki nr. 32-34, et. 5, ap. 12B, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RD nr. 384132 eliberată de Secția 1 Poliție la data de 2.06.2004, născut la data de 9.10.1967 în orașul Calafat, județul Dolj, fiul lui Constantin și Elena, cod numeric personal 1671009162152;

- Popescu Luminița, cetățean român, căsătorită, domiciliată în București, Calea Floreasca nr. 91 - 97, bl. F1, et. 2, ap. 36, sectorul 1, identificată cu C.I. seria DP nr. 028822 eliberată de I.G.P.-D.E.P. la data de 7.07.1999, născută la data de 8.09.1975 în București, fiica lui Dima și Sultana, cod numeric personal 2750908424530, asociați ai Societății Comerciale G.L.P. PROJECT - S.R.L., reprezentând 100 % capitalul social, am hotărât în unanimitate, în adunarea generală din data de 15.03.2006, modificarea actului constitutiv al societății prin:

- schimbarea sediului social de la adresa București, Bd. Primăverii nr. 51, parter, ap. 1, camera 1, sectorul 1, la adresa din București, Bd. Primăverii nr. 53, et. 2, sectorul 1, și

- declararea unui punct de lucru la adresa: București, Str. Armenească nr. 35, sectorul 2.
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul constitutiv al societății, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Încheiat în 4 (patru) exemplare, din care 3 (trei) s-au înmânat părților și un exemplar pentru arhiva avocatului.
Act preluat în vederea publicării astăzi, 10 aprilie 2006.

Înregistrarea nr. 98/1.464.131 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 0577 din 3.3.2010

Societatea Comercială
FADESA ROMANIA - S.R.L.
DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
AL S.C. FADESA ROMANIA S.R.L.
SEDIU SOCIAL: BUCUREȘTI, BDUL PRIMĂVERII
NR. 51, PARTER, AP. 1, CAMERA NR. 4, SECTOR 1

J40/12931/2006, C.U.I. 18925026
NR. 1/27.10.2009

Subscrisa MARTINSA FADESA S.A., societate spaniolă, înregistrată la Registrul Comerțului din La Coruna la fila 60 și următoarele din Volumul 3292 din Arhiva, având C.I.F. A80163587, legal reprezentată de dl Borja Linares Puentes, cetățean spaniol, domiciliat în Spania, calle General Pardinas 43, 1 E, 28006 Madrid, identificat cu C.I. nr. 34897134Q, emisă de autoritățile spaniole la data de 25.04.2006 și valabil până la data de 25.04.2011 și dl Ignacio Gacituaga Fernández, cetățean spaniol, domiciliat în Spania, Avda Pio XII 37 6 D, Pamplona, identificat cu C.I. nr. 47019174-K, emisă de autoritățile spaniole la data de 03.08.2005 și valabil până la data de 03.08.2010, în calitate de asociat unic al S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., societate română, cu sediul în București, Bdul Primăverii nr. 51, parter, ap. 1, camera nr. 4, sector 1, având J40/12931/2006 și C.U.I. 18925026,

DECIDE
următoarele:

Art. 1 Este revocat din funcția de administrator al S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., dl Pablo Rodriguez Losada Boedo, cetățean spaniol, domiciliat în Spania, Avda. Alfonso Molina, Edificio Fadesa 15008 A Coruna, identificat cu pașaport nr. AB757120, emis de autoritățile din Spania la data de 27.10.2004, valabil până la data de 27.10.2014 și este numit ca administrator, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit, dl Jose Luis Moreno Alcaniz, cetățean spaniol, născut în Zaragoza, Spania la data de 16.01.1967, domiciliat în 1051 Budapesta, Bajcsy-Zsilinszky út 12. 601, Ungaria, identificat cu pașaport nr. BC778942, emis de autoritățile spaniole la data de 11.02.2008 și valabil până la data de 09.02.2010.

Art. 2 Radierea punctului de lucru al S.C. FADESA ROMANIA S.R.L. situat în București, str. Scarlatescu nr. 3, sector 1.

Art. 3 Actul constitutiv al S.C. FADESA ROMANIA S.R.L. se modifică în consecință.

Art. 4 Se împuternicește dl Pablo Perez Vazquez, cetățean spaniol, născut la data de 21.06.1974, în A Coruna, domiciliat în Avda Alfonso Molina 49 I, A Coruna, Spania, identificat cu C.I. nr. 32832008-Z pentru a efectua orice act și orice demers necesar realizării formalităților necesare la Registrul Comerțului București pentru radierea punctului de lucru menționat la art. 3 din prezenta decizie precum și pentru schimbarea și numirea noului administrator al S.C. FADESA ROMANIA S.R.L. și semnarea în acest scop a oricărui act în numele nostru și în numele S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., inclusiv actul constitutiv cu modificările aduse prin prezenta decizie.

Pentru aducerea la îndeplinire a celor de mai sus și în aceste limite, dl Pablo Perez Vazquez va putea realiza toate actele și formalitățile personal sau să angajeze avocați.

Înregistrarea nr. 88/1.156.238 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3853 din 17.7.2009

Societatea Comercială
G.L.P. PROJECT - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale G.L.P. PROJECT S.R.L., cu sediul în București, C.A. ROSETTI, nr. 4, etaj 4, ap. BIROU 1, sector 2, înregistrată sub nr. J40/15622/2005, cod unic de înregistrare 17949086, care a fost înregistrat sub nr. 284969 din 02.06.2009.